Koło stalowe Z-10 do wywrotu betoniarki

Mechanizm wywrotu